Kantoor Kempen

T+ 32 14 54 68 43

Kantoor Hasselt

T+ 32 11 36 09 71

Vermeulen

Ereloon en kosten

Mploy schenkt graag klare wijn. Ook als het gaat over onze erelonen en kosten geven wij de voorkeur aan duidelijke en transparante afspraken.

 

Bij het begin van de samenwerking maken wij met u afspraken over het ereloon. Dat varieert naargelang de ervaring en specialisatie van de behandelend advocaat, de moeilijkheidsgraad van het dossier, het spoedeisende karakter van de zaak en het bereikte resultaat. Veelal hanteren we een vast uurtarief (waarbij u een gedetailleerd overzicht krijgt van de geleverde prestaties). Ook de eerste bespreking wordt in dat geval aan het uurtarief aangerekend. Het is ook mogelijk dat het ereloon wordt bepaald in functie van de waarde van de zaak (bijvoorbeeld een percentage van de toegekende of afgewezen vordering). Voor alle duidelijkheid: een “no cure no pay” afspraak kan niet. Onze tussenkomst krijgt u steeds aangerekend.

 

De kosten bestaan uit kantoorkosten en andere kosten. Het hoeft geen betoog dat een advocatenpraktijk aanzienlijke kosten te dragen heeft op het vlak van fysieke en digitale infrastructuur, administratie, bibliotheek, enzovoort. Omwille van de transparantie rekenen we de kantoorkosten niet apart aan maar nemen wij de vergoeding ervan op in de uurtarieven. De uurtarieven gelden dus inclusief kosten. De andere kosten omvatten onder meer de kosten van een gerechtsdeurwaarder, van een deskundige, rolrechten, kosten verbonden aan het opvragen van documenten (bijvoorbeeld het afschrift van een strafdossier, de uitgifte van een gerechtelijke uitspraak, …), enz. Die vindt de cliënt apart en in detail terug op de ereloonstaat.

 

Bij aanvang en/of tijdens de behandeling van de zaak rekenen wij soms voorschotten aan. Normaliter rekenen wij onze prestaties aan naarmate zij geleverd zijn, zodat wij u niet na lange tijd confronteren met een onverwacht hoge ereloonstaat.

Stel uw vraag

 

En wij nemen zo snel mogelijk contact met u op

 

 

Webinars