Kantoor Kempen

T+ 32 14 54 68 43

Kantoor Hasselt

T+ 32 11 36 09 71

Vermeulen

Sociale zekerheid

Bij een geschil met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) kan u maar beter goed voorbereid zijn. Vaak is de inzet immers hoog, vermits de RSZ niet enkel de eigenlijke socialezekerheids-bijdragen kan vorderen, maar tevens bijdrageopslagen en intresten. Bovendien kan de RSZ hierbij tot minstens drie jaar teruggaan in de tijd.

 

Zwartwerk, inzet van schijnzelfstandigen en -werknemers, toekenning van (forfaitaire) kostenvergoedingen, tewerkstelling van deeltijdse werknemers zonder openbaarmaking van hun werkrooster, doelgroepverminderingen,…: het zijn maar enkele voorbeelden van steeds weerkerende  discussiepunten met de RSZ.

 

Wij adviseren en verdedigen u ook in geschillen met de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

 

Ook in de verschillende takken van de sociale zekerheid, zoals ziekteverzekering, werkloosheid, persioenen, ... staan wij u met raad en daad bij.

 

Stel uw vraag

 

En wij nemen zo snel mogelijk contact met u op

 

 

Webinars